Hälsa och sjukvård i Södertälje

I Södertälje bor nästan 100 000 invånare (år 2017) som alla kan behöva sjukvård ibland. I Södertälje har det funnits ett sjukhus ända sedan sent 1700-tal då ett ”lasarett av Serafimerorden” byggdes på Orionkullen i staden. Nuförtiden finns Södertälje Sjukhus nästan mitt i staden. Sjukhuset är ett av landets största länssjukhus och också ett av de sex akutsjukhus som finns inom Stockholms läns landsting. Det är därmed ett fullt utrustat sjukhus som avlastar t. ex.. Karolinska sjukhuset med operationer och även förlossningar. Specialistvård inom t. ex. geriatrik (vård specifikt inriktad på ålderdom) och psykiatri finns på Södertälje sjukhus. Sjukhuset är en av kommunens största arbetsgivare.

Runtomkring Södertälje finns också ett antal mindre vårdcentraler och läkarmottagningar som ger service och icke akut sjukvård till stadens invånare. Oavsett om man är gammalt, och vilket vårdbehov man än har så är Södertälje en av Sveriges mest välutrustade städer.

Forskning inom hälsa

Förutom ett av landets största och mest kompletta sjukhus har Södertälje också resurser inom forskning och utveckling kring hälsa. Med företaget AstraZeneca som motor har Södertälje blivit en ledande stad inom life science, d.v.s. den bransch som sysslar med sådant som rör medicin och hälsa. Här finns kompetens inom både grundforskning och tillverkning av läkemedel samt studier av läkemedlets effekter i kroppen. Det är inte bara AstraZeneca som driver detta område i Södertälje utan många mindre företag finns också i samma bransch och stad. Nyligen har KTH, Kungliga Tekniska högskolan, AstraZeneca, Scania m. fl. företag gått samman i Södertälje Science park där näringsliv och högskola samverkar för att ytterligare stärka den spetskompetens inom vetenskap man har i staden.

Den starka life science-branschen i Södertälje lockar till sig kompetenta forskare såväl som studenter, vilket också spiller över på sjukvården i staden som kan dra nytta av högt utbildade och motiverade potentiella anställda som hjälper till att göra Södertälje ännu bättre inom området hälsa och sjukvård.