Företag i Södertälje

Södertälje är av tradition en gammal industristad. Det finns två riktigt stora, globala företag i Södertälje: AstraZeneca och Scania.

AstraZeneca och läkemedel i Södertälje

Det stora läkemedelsföretaget AstraZeneca startades på tidigt 1900-tal i Snäckviken i Södertälje och fick sitt första stora genombrott med substansen Xylocain som fortfarande används för smärtlindring inom vården och av konsumenter. Så småningom kom storsäljaren Losec som fortfarande dominerar marknaden för magsårsmedicin tillsammans med efterföljaren Nexium, också från AstraZeneca. I Södertälje tillverkas idag tabletter, kapslar, inhalatorer, nässprayer och andra former av läkemedel. Tidigare fanns även forskning i Södertälje men denna lades ned då det gick sämre för företaget i början av 2000-talet. I de gamla forskningslokalerna blev dock både forskare och utrustning kvar och nya företag uppstod. Nu satsas även på ett ”Södertälje Science center” i några av AstraZenecas gamla lokaler där företag och universitet samverkar.

Scania

Företaget Scania startades redan 1891 i Södertälje och är en världskänd tillverkare av lastbilar. Hela processen, från gjutning av metallstyckena som ingår i motordelarna, anpassning för olika modeller och slutmonteringen görs i Södertälje. Här sker också tester på bilarna och man forskar bl. a. på hur bilarna ska kunna bli mer miljövänliga genom effektivare motorer och katalysatorer.

Scania ägs sedan år 2014 av Volkswagen men är kvar i Sverige.

Mindre företag

Förutom de två stora jättarna i Södertälje finns även mindre företag med tjänster för allt man kan behöva, från vaggan till graven. Många är leverantörer till läkemedels- och bilindustri men minst lika viktiga är de företag som erbjuder service och hjälp till Södertäljetraktens invånare. När man förlorat en anhörig finns Fonus begravningsbyrå som ett stöd i sorgen och hjälper till med praktiska arrangemang kring begravningen. Genom den långa traditionen av företagande i Södertälje finns, oavsett vilken service man behöver, omtänksamma och erfarna företag, både stora och små, att vända sig till.