Ändrad familjesituation – tänk på detta

Under ett liv händer det många stora saker både med familj, boende och arbete. Man kanske flyttar ihop med någon, gifter sig, skiljer sig, gifter om sig eller får barn. Med de flesta ändringar i familjesituationer följer också juridiska konsekvenser som det kanske inte är så lätt att hålla koll på. Därför kan man med fördel ta kontakt kring Familjejuridik och rättshjälp från Familjensjurist när man behöver veta vad man ska tänka på när familjesituationen ändras. Några bra tips kring när man kan behöva juristhjälp kommer nedan.

Bli sambo

Om man flyttar ihop med någon i Södertälje kan det vara bra att känna till hur sambolagen fungerar. Den reglerar delvis vem som ska äga vad i ett samboförhållande men för att det ska vara helt tydligt kan ett samboavtal vara bra att ha på pränt.

Äktenskap

Om man gifter sig blir juridiken kring ägande, bodelning, arv och annat tydligare. Dock kan man ha väldigt olika förutsättningar ekonomiskt innan man gifter sig. Har den ena mycket pengar med sig in i äktenskapet och den andra parten inte alls så mycket kanske man vill skriva ett äktenskapsförord som skyddar den enes tillgångar om det så småningom skulle bli skilsmässa.

Särkullbarn och arv

Om man gifter om sig och har barn från ett tidigare förhållande har barnen rätt att få ut sin laglott om deras förälder avlider. Det kan innebära att den kvarvarande makan eller maken kanske inte längre har råd att bo kvar i bostaden eftersom den avlidnes barn ärver halva huset. Det är viktigt att förstå arvsrätten och vad man kan göra för att samtliga parter, både maka/make och barn ska ha det bra om man avlider i förtid.

Skilsmässa

Vid en skilsmässa är starka känslor ofta inblandade och en extern, objektiv jurist kan då hjälpa till att reda upp både egendom och vårdnad av eventuella barn.